Biblia sau Sfânta Scriptură

Este cea mai importantă carte pentru un creștin. Ea nu poate lipsi din casa omului credincios. În Biblie aflăm istoria prezenței și lucrării lui Dumnezeu în lume. Pe această istorie se întemeiază credința noastră. Biblia cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu către oameni. Vom afla din Biblie cum a vorbit Dumnezeu către noi "în multe rânduri și în multe feluri... prin prooroci, iar către sfârșitul acestor vremuri - cum spune Sfântul Pavel - prin Însuși Fiul..." (Evrei 1,1).

Biblia se împarte în două părți:

- Vechiul Testament care cuprinde istoria de până la Mântuitorul Hristos

- Noul Testament care cuprinde istoria Mântuitorului Hristos, faptele și învățătura Sa, precum și istoria Bisericii la începuturile el.

Biblia de la Blaj 1795

Biblia de la Blaj 1795

Biblia este cartea de căpătai a Bisericii. Folosul citirii Bibliei este nespus de mare. Mântuitorul Însuși ne spune că omul "nu trăiește numai cu pâine, ci și cu Cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu" (Matei 4,4). Putem citi oricând din Biblie. Este bine să ne obișnuim ca dimineața și seara înainte de culcare să citim puțin din Biblie, pentru ca gândul nostru să poarte peste zi un cuvânt sau o învățătură a Mântuitorului, iar noaptea, mintea să odihnească, la fel într-un cuvânt al lui Dumnezeu. Nimeni, știutor de carte sau chiar neștiutor, nu poate să fie iertat dacă n-a citit măcar o singură dată Biblia sau cel puțin Noul Testament.

din “Ghidul practic al creștinului ortodox” de Preot Dr. Constantin Coman, Facultatea de Teologie a Universității București

Florian Ion