Psaltirea

Psaltirea este și ea o carte folositoare de suflet care nu poate lipsi din casa unui credincios. Este fără îndoială cea mai răspândită și mai citită carte biblică. În lumea ortodoxă, Psaltirea este cea mai iubită și cea mai des folosită carte. Ea cuprinde cei 150 de psalmi ai lui David grupați în 20 (douăzeci) de "catisme".

Psalmii îi găsim, desigur, și în Biblie, în prima parte a acesteia, Vechiul Testament. Uneori sunt publicați împreună cu Noul Testament. Trebuie știut că psalmii sunt rugăciuni sub forma de imnuri, de cântări, care exprimă întreaga bogăție de trăiri și sentimente ale omului în fața lui Dumnezeu și în fața vieții și a lumii înconjurătoare. În psalmi, relația dintre om și Dumnezeu este foarte apropiată, intimă, dialogul este direct. Citirea psalmilor ajută pe om să se apropie mult de modul corect de a-L înțelege și a-L simți pe Dumnezeu și pe sine în raport cu Dumnezeu, cu sine, cu cei din jur și cu natura însăși. El învață cum să vorbească cu Dumnezeu, cum să se roage, cum să mulțumească, cum să ceară iertare, cum să laude, cum să dea slavă, cum să se bucure, cum să se veselească...

Iată ce scrie despre aceasta Sf. Vasile cel Mare: "Cartea Psalmilor cuprinde în sine tot ceea ce este mai folositor în toate..., este o comoară de învățături bune, punând la îndemâna fiecăruia, după sârguința lui, tot ceea ce îi este de folos. Ea vindecă rănile cele vechi ale sufletului și aduce cât se poate de grabnic însănătoșirea celui de curând rănit. Îngrijește de cel bolnav și păstrează întreg pe cel sănătos. Ea face ca patimile, care de-a lungul vieții omenești caută să se cuibărească în suflete, să fie îndepărtate și să se ajungă la crearea unei stări sufletești pline de bucurie și de plăcere, care face ca în suflete să se nască cugetele cele înțelepte... Psalmul este liniștea sufletelor, răsplătitorul păcii, potolitorul gălăgiei și al valului gândurilor. El face să slăbească mânia sufletului și înfrânează pornirea către patimi, ... împacă pe cei ce-și poartă vrăjmășie. Psalmul este alungătorul demonilor, aducătorul ajutorului îngeresc, arma pentru teama de noapte, liniște pentru oboseala zilei, pavăză și mângâiere oamenilor credincioși, iar pentru femeile credincioase una dintre cele mai potrivite podoabe. Ce nu poate învăța cineva din psalmi? Măreția bărbăției, exactitatea dreptății, însemnătatea înfrânării, desăvârșirea judecății, chipul în care trebuie să rabde și tot ceea ce se poate spune despre lucrurile cele bune."

De aceea, duhovnicii recomandă frecvent citirea Psaltirii. Exista mănăstiri unde se citește Psaltirea neîntrerupt, zi și noapte. Este bine ca citirea Psaltirii, după o rânduială zilnică sau pentru o anume împrejurare, să se facă cu binecuvântarea preotului duhovnic.

din “Ghidul practic al creștinului ortodox” de Preot Dr. Constantin Coman, Facultatea de Teologie a Universității București.

Florian Ion