"Cela ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc" - Psalm 103

Iubiți frați și surori în Domnul,

Biserica Ortodoxă sărbătorește pe data de 8 Noiembrie pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu tot soborul îngeresc.

Cuvântul Arhanghel înseamnă mai mare peste îngeri, căpetenie a îngerilor și această calitate o au în Împărăția lui Dumnezeu cei doi bine cunoscuți Arhangheli - Mihail și Gavriil - dar împreună cu aceștia mai cunoaștem conform Sfântului Dionisie Areopagitul numele a încă cinci Sfinți Arhangheli și anume: Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil și Varahiil. În rândul mirenilor, cei mai cunoscuți au fost totdeauna doar Mihail și Gavriil, cărora le-au preluat numele botezându-și fiii și fiicele după aceste două nume deosebit de frumoase, Gavriil însemnând în limba ebraică "Cine este ca Dumnezeu" iar Mihail "Bărbat Dumnezeu". Chiar dacă în societatea laică se cunosc mai mult doar acești doi Arhangheli, în societatea monahală și numele celorlalți Arhangheli sunt extrem de cunoscute, mulți călugări și călugărițe primind la călugărie numele Sfinților Arhangheli mai puțin cunoscuți.

Dumnezeu a creat lumea îngerilor din nimic înainte de a crea lumea aceasta văzută. Crearea lumii îngerești din nimic înseamnă că ea nu a fost creată dintr-o materie preexistențială, așa cum s-a întâmplat la crearea omului când a luat Dumnezeu țărână și a creat pe om. Lumea nevăzută a fost creată din nimic, adică doar din grăirea lui Dumnezeu. El a creat-o pe aceasta cu scopul de a-L sluji și din această cauză Sfinții Îngeri sunt cei care comunică oamenilor mesajele lui Dumnezeu.

În Vechiul Testament, relatările despre existența Sfinților Îngeri sunt destul de limitate, nu pentru că nu ar fi fost importantă interacțiunea oamenilor de atunci cu puterile îngerești ci pentru a proteja poporul cel ales a lui Israel, adică poporul iudeu, de căderea în idolatrie, la care era extrem de expus. Cu toate acestea, avem dovezi scripturistice de existență a sfinților Îngeri în cartea Genezei când Iacov se luptă cu un Înger o noapte întreagă, luptă din care rezultă schimbarea numelui lui din Iacov în Israel - Geneza 32, ori Patriarhul Avraam când s-a întâlnit cu trei îngeri, despre care mai apoi află că era Sfânta Treime la Stejarul din Mamvri - Evrei 13. Să nu uităm nici de Lot când părăsește cetatea Sodoma și este condus afară din cetate de doi Îngeri.

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt mai cunoscuți datorită atribuțiilor lor.

Gavriil este Îngerul aducător de vești bune. I-a adus buna vestire Maicii Domnului, i-a adus buna vestire Elisabetei despre nașterea profetului Ioan Botezătorul, a adus buna vestire femeilor mironosițe despre Învierea Domnului, este cel ce a călăuzit pe Magi către ieslea din Bethleem. Gavriil mai este cunoscut și sub numele de Îngerul bunătății, fiind reprezentat în iconografie purtător al unui crin ce reprezintă curăția, gingășia și bunătatea.

Arhanghelul Mihail este cunoscut ca Îngerul dreptății, am spus că în ebraică numele lui se traduce "Cine este ca Dumnezeu" făcând referire la firea îngerilor căzuți împreună cu Lucifer ce a vrut să fie ca Dumnezeu. Este Îngerul ce a călăuzit poporul lui Israel în pribegia de 40 de ani către Canaan, este chiar unul dintre cei doi Îngeri care l-au călăuzit pe Lot și familia lui la plecarea din Sodoma, este cel ce a strigat tuturor îngerilor la cădere "Să stăm bine, să stăm cu frică" pentru a opri căderea îngerilor.

Toți creștinii de orice denominațiune cred în existența Sfinților Îngeri. Mai presus de orice, Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică au un cult aparte pentru Îngeri chemându-i în rugăciunile noastre și venerându-le chipurile pictate în Sfintele Icoane. Chiar și Solomon după zidirea templului din Ierusalim a poruncit să se coase îngeri pe perdeaua ce despărțea Altarul de restul templului.

Sărbătoarea Sfinților Arhangheli de mâine (8 Noiembrie) este o sărbătoare aparte față de celelalte sărbători închinate sfințiilor. Dacă pe sfinți îi prăznuim fie în ziua morții fie în ziua nașterii, la îngeri nu poate fi vorba de așa ceva pentru că îngerii nici nu mor și nici nu au fost născuți, ci au fost creați. Totuși sărbătoarea de mâine este legată de un eveniment din primele secole când în Constantinopol a fost construită o Biserică și închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. În ziua sfințirii acestei biserici, atât de mare a fost bucuria creștinilor încât au hotărât ca acea zi de 8 Noiembrie să rămână veșnic o zi de sărbătoare închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil.

Să nu uităm că fiecare om are un înger păzitor din ziua concepției și până la sfârșitul vieții noastre. Încă de la deschiderea ochilor noștri spirituali am început să gângurim cu o rugăciune către îngerul nostru păzitor "Înger, îngerașul meu". Dar atunci când am făcut cunoștință cu cartea de rugăciuni a ortodoxului am descoperit că există o altă rugăciune mai complexă pentru Îngerul Păzitor:

Sfinte îngere, cel ce stai înaintea pătimașului meu suflet și al vieții mele celei ticăloase, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc diavolului celui viclean, ca să-mi stăpânească cu silnicie acest trup muritor. Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la calea mântuirii. Așa, sfinte îngere al lui Dumnezeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu cel ticălos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi. Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale. Amin.

Această rugăciune către îngerul păzitor trebuie să nu ne lipsească din canonul nostru de rugăciuni pentru că știm câtă putere are îngerul păzitor, tocmai spuneam că el este mesagerul între Dumnezeu și om, el este mijlocul nostru de comunicare cu Dumnezeu, el este cel care ne îndeamnă tacit să alegem ce este bine și plăcut lui Dumnezeu.

Vă doresc tuturor celor ce purtați un nume de Înger multe binecuvântări de la Dumnezeu și să nu uitați că purtați numele unui Înger.

Cu prețuire,

Părintele George Acsente.

ReflecțiiFlorian Ion