"Cine L-ar putea iubi mai mult pe Hristos decât Mama Sa" - Sfântul Grigorie Palama

Iubiți frați și surori în Domnul,

Venirea Sfintei Icoane făcătoare de minuni Iveron din Hawaii în mijlocul nostru, deja a început să manifeste multă bucurie în sufletele noastre precum și interes de a venera acest sfânt odor pe care Dumnezeu îl trimite pentru întărirea duhovnicească. Noi ne bucurăm ca niște fii prea iubiți ai lui Dumnezeu de vizita Sfintei Icoane a Maicii Domnului ca și cum ar fi aievea prezentă în mijlocul nostru.

Cine își poate imagina cu câtă bucurie și smerenie Sfântul Ioan Evanghelistul a luat-o în casa sa pe Maica Domnului după ce i-a fost încredințată lui de Domnul Iisus Hristos înainte să-Și dea Duhul pe Golgota? Cu aceeași bucurie și cu răbdarea cuvenită a așteptat Domnul Iisus ca Maica Domnului să-și petreacă restul vieții aici pe pământ până la 67 de ani și a trimis Arhanghelii să o înalțe cu trupul la Cer după adormirea sa.

Misiunea Maicii Domnului abia începea prin mutarea sa la Cer, ținând cont că ea a rămas veșnic rugătoare și în permanentă legătură cu cei ce-L iubesc pe Fiul lui Dumnezeu. Maica Domnului cunoaște cel mai bine suferința neamului omenesc pentru că și ea a trăit suferința desăvârșită văzându-și Fiul ei și al lui Dumnezeu răstignit pe Sfânta Cruce.

De-a lungul istoriei de 2000 de ani, Maica Domnului a ocrotit pe toți cei care au chemat-o în ajutor. S-a arătat oamenilor curați la suflet și le-a vorbit, exemplele sunt multe în viețile sfinților ce au avut dialog cu Maica Domnului. În vremurile noastre Maica Domnului s-a arătat oamenilor precum Maica Veronica de la Vladimirești sau Luciei dos Santos și verișorului acesteia Francisc în Fatima din Portugalia și alte mărturii ale oamenilor trăitori ai credinței. Nu demult am vizitat un loc la periferia Atlantei în orașul Conyers unde sunt mărturii că Maica Domnului s-a arătat în chip real.

Toate acestea țin de credința fiecăruia. Unii contestă aceste apariții, alții venerează aceste locuri considerate sfinte. Creștinii trăitori nu se îndoiesc de toate aceste apariții ale Maicii Domnului ținând cont că ea este pururea rugătoare pentru neamul omenesc, ea este cea care a fost înălțată la Cer și trăiește veșnic în trup și suflet cu misiunea de a se ruga pentru noi și pentru îndreptarea noastră în credință.

La fel s-a întâmplat și cu această Sfântă Icoană făcătoare de minuni și izvorâtoare de Mir. Maica Domnului a ales să-și dezvăluie puterea și identitatea de Împărăteasă a Cerului prin această Sfântă Icoană care nu este una sofisticată ci este o simplă litografie din care de ani de zile izvorăște Mir cu bun miros ce tămăduiește pe cei ce se ung și se ating de aceasta cu credință.

Avem această ocazie rară de a venera în Biserica noastră o Sfânta Icoană făcătoare de minuni. Sfântul Pavel ne învață să cerem de la Dumnezeu cu inima deschisă și să trăim ca și cum le primim deja, fără a încerca pe Dumnezeu. Ascultam acum câteva zile câteva vorbe înțelepte ale părintelui Pantelimon de la Mănăstirea Oașa care spunea că „Dumnezeu nu este un tonomat unde bagi o fisă și aștepți rezultatul”, noi suntem datori să lucrăm la curățirea inimii și a minții noastre și să credem că Dumnezeu poate face o minune cu noi, bineînțeles o minune utilă vieții noastre pământești și celei veșnice. Dacă vom purcede să cerem lucruri ce Dumnezeu nu le consideră utile și constructive vieții noastre, nu ni le va da. Ar reuși oare un Creștin trăitor să chivernisească 1.6 miliarde de dolari? Mă tem că nu va reuși și suma aceasta îl va distrage de la ce este folositor sufletului și mântuirii lui.

Interferența și expunerea la lucrurile divine devin combustibil pentru a putea face față valurilor acestei vieți. Personal am venerat această Sfântă Icoană acum câteva săptămâni în Detroit și am văzut cu câtă râvnă este căutată de către creștinii dornici să-L cunoască pe Dumnezeu și cu câtă încredere se apropiau cei suferinzi cerând să primească alinare.

Fie dar ca Maica Domnului și a noastră a tuturor din ceruri să ne ocrotească și să ne întărească.

Vă aștept pe fiecare din cei ce o iubiți pe Maica Domnului să ne vedem cu drag Duminica aceasta la ora 6PM.

Părintele George Acsente.

ReflecțiiFlorian Ion