Changing to remain the same

Frați Creștini,

Acum 5 ani, în Duminica din 2 Iunie 2013, biserica noastră se pregătea de o curajoasă activitate ce pentru unii părea un hazard, pentru alții o fantezie, dar pentru majoritatea dintre noi părea nu doar un lucru necesar ci singura potecă pe care puteam să înaintăm. Cu 5 ani în urmă comunitatea noastră s-a unit mai mult ca oricând pentru a-și aduce aportul financiar către evitarea pierderii proprietății și asigurarea continuității bisericii noastre.

"Changing to remain the same" se referă la o stare emoțională pe care enoriașii care au contribuit la această acțiune a bisericii noastre au trăit-o din plin, conștientizând că situația financiară în care se afla biserica era una reală și nicidecum o diversiune (cum mi-a fost dat să aud peste ani în câteva împrejurări). Documentația din arhivele bisericii poate arăta oricărui sceptic că, dacă nu am fi făcut nimic, în luna Noiembrie 2013 proprietatea bisericii noastre din Lilburn ar fi rămas doar o tristă amintire în istoria comunității românești din Atlanta.

Ca nou numit Preot Paroh aflasem cu tristețe cum 16 încercări precedente de refinanțare cu instituții bancare eșuaseră. Nu mă mai puteam gândi în acele zile la reputația mea de Preot ce ar fi pierdut o Biserică aflată într-un proces de refinanțare iminentă, toată atenția mea a fost îndreptată spre găsirea de soluții.

Cu o retorică simplă dar sinceră am explicat oamenilor că nu ne putem da bătuți, nu putem să abdicăm unul după altul, un adevărat luptător luptă până la capăt. Zilnic mă rugam Sfinților Împărați Constantin și Elena la Sfânta Icoană din dreapta Iconostasului să ne ajute în această încercare la care Dumnezeu ne-a chemat. Când citeam despre biruința Sfântului Constantin asupra snoabei oștiri păgâne a lui Maxențiu primeam și eu curaj. Nu concepeam ca iscusitul sistem bancar american să biruiască obștea ce mi-a fost încredințată spre păstorire.

Discursurile publice și particulare au convins foarte mulți enoriași că dacă dăm voință vom lua putere.

"We have to change to remain the same" adică trebuia să facem ceva diferit pentru a rămâne în posesia sfântului locaș.

Ce puteam face?

În primul rând am avut nevoie de câștigarea încrederii enoriașilor, cred că aceasta a fost cea mai mare greutate cu care m-am confruntat. Un Preot nou tocmai sosit în Lilburn era privit cu puține speranțe că va găsi soluții pentru salvarea bisericii.

În același timp Dumnezeu a rânduit oameni fenomenali care să stea lângă mine. Împreună am început să ne "change to remain the same", adică să punem banii acolo unde punem și vorbele, pentru a plăti datoria de $530,000.

Sigur că planul de refinanțare putea părea fantezist dar cu toate acestea durea enorm când întâlneam oameni ce răspundeau "sper să vă descurcați să salvați biserica" când erau îndemnați să se alăture celorlalți. Bineînțeles că biserica a rămas una a tuturor, dar oare de ce unora li se părea că sunt parte din comunitatea bisericii doar atunci când lucrurile merg bine?

Nu este și nu va fi niciodată o biserică exclusivă a celor ce au contribuit la marea colectă începută în Iunie 2013 însă trebuie să înțelegem ce înseamnă și cum se întreține o biserică etnică în Statele Unite unde nicio altă instituție nu te ajută. Mulți dintre noi am înțeles că trebuie să contribuim constant pentru a avea o Biserică, aceasta se reflectă prin contribuțiile lunare ce le facem la pledge, prin afilierea ca membru, prin susținerea mesele comunitare și multor alte activități ce se desfășoară în sânul parohiei noastre.

Toate acestea iubiții mei frați se fac cu conștiința că "we need to change to remain the same" adică pentru a ne păstra credința noastră strămoșească și a nu fi asimilați de diversitatea cultelor din această țară trebuie să continuăm să înțelegem îndatoririle noastre ale tuturor față de Sfânta Biserică.

La aniversarea celor 5 ani de la frumoasa mobilizare a parohiei noastre ce s-a finalizat trei ani mai târziu cu achitarea integrală a împrumutului bisericii noastre, doresc cu cea mai mare sinceritate să mulțumesc tuturor celor 300 de persoane ce ați ales să contribuiți la salvarea sfintei noastre biserici.

Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.

Părintele George Acsente

ReflecțiiFlorian Ion