„Stau la ușă și bat…”

Într-o familie de oameni credincioși din Scandinavia, tatăl obișnuia ca în fiecare seară să citească din Biblie tuturor celor din casă adunați în jurul mesei.

Într-o seară, tatăl deschise și citi vorbele Mântuitorului: "Iată Eu stau la ușă și bat." Auzind acestea, copilul cel mai mic al casei se sculă repede și, pe deplin încredințat că așa este precum citise tatăl, se duse către ușă să deschidă.

Tatăl îi zise:

- "Ce vrei să faci?".

Copilul răspunse:

- "Mă duc să deschid Domnului, că dacă nu mă duc, El pleacă".

Așa trebuie să ne grăbim și noi să deschidem ușa inimii noastre, Celui ce ne spune fără încetare și cu dragoste: "Iată Eu stau la ușă și bat."

PildeFlorian Ion