Când se isprăvește, abia începe

Doi oameni tăiau lemne în pădure. Doborând un copac, unul dintre cei doi oameni, care se găsea a fi un om fără credință, zise:

- "Iată, așa e și cu viața noastră... Trăim, ne zbatem și la urmă vine moartea și ne doboară ca pe bușteanul acesta, și nimic nu s-alege de noi."

Celălalt om, care era un credincios, îi răspunse:

- "Nu-i așa, prietene. Abia după ce-am doborât acest buștean, vom putea să vedem dacă e bun de clădit sau e scorburos și bun numai de aruncat la foc. Așa e și cu noi. Abia după ce murim, vede bunul Dumnezeu ce trebuie să facă cu noi: să ne așeze de-a dreapta lui, întru viața cea veșnică, sau să ne arunce în focul cel nestins."

Tovarășul său căzu pe gânduri și peste puțină vreme se întoarse și el Ia credință.

PildeFlorian Ion