Cumpărarea fericirii

Într-o zi, eram trist. Cugetam la greutățile vieții și avusesem și o suferință, venită de la oameni.

Și iată că pe ușa casei mele, se ivi prietenul care totdeauna știa să biruie tristețea.

Îmi zise:

- „De ce ești trist?”

Îi spusei de ce.

El, surâzând, îmi zise:

- „Hai să cumpărăm puțină fericire.”

M-am uitat cu mirare la prietenul meu. El nu glumea, ci râdea cu fața deschisă:

- „Ia ceva bani cu tine...” îmi spuse, și plecarăm. Și prietenul m-a dus de-am căutat niște săraci, cărora le-am dat de pomană câte un ban. Cu fiecare ban dat, tristețea pierea din duhul meu, iar când ne-am întors acasă, amândoi eram cu sufletul plin de pace și de îmbucurare.

- „Vezi” - îmi zise prietenul – „cum se poate cumpăra fericirea?”

Și de atunci, când încercarea și tristețea vin asupra mea, plec și cumpăr fericirea, dând ajutor celor mai încercați și mai triști ca mine.

PildeFlorian Ion