Un copil care nu se teme de tatăl său

Într-o zi, un trufaș zicea unui credincios:

- "Ce, sunt copil să mă tem de Dumnezeu?"

Credinciosul îi răspunse:

- "Rău faci că nu lepezi de la tine această orbire a trufiei."

A trecut o bucată de vreme și iată pe trufaș venind la cel credincios.

Îi zise:

- "M-a gonit fecioru-meu din casă. I-o vândusem lui, cu îndatorirea să mă îngrijească până oi muri. Și acuma m-a luat cu ciomagul și m-a alungat.”

Cel credincios i-a răspuns:

- "Nu te supăra, frate, dar se vede treaba că feciorul dumitale te-a auzit când spuneai că nu te temi de Dumnezeu și auzindu-te ba, azi, ba mâine, și-a zis și el: "Dacă tata nu se teme de Dumnezeu, de ce m-aș teme eu de tata?!" Și de aceea, te-a alungat, dar vinovat de aceasta nu e feciorul, ci numai dumneata.

Trufașul a pus nasul în pământ și n-a mai zis nimic.

PildeFlorian Ion