Cuvântul pr. George

„Pe această piatră voi zidi Biserica mea și porțile iadului nu o vor birui” - Matei 16:18

turla color cer FB.jpg

Încredințați fiind de cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos că Sfânta Biserică va dăinui triumfătoare până la sfârșitul veacurilor, suntem chemați și noi după un deceniu să desăvârșim lucrarea înaintașilor noștri, de a completa Sfânta noastră Biserică cu o frumoasă turlă necesară ermeneuticii bisericești.

Turla este absolut esențială unei biserici, reprezentându-L pe Mântuitorul Iisus Hristos așezat pe temelia celor patru evangheliști care ne hrănesc cu harul învățăturii de credință. Turla este cea care ne arată direcția în care să privim, adică Cerul în care sălășluiește Dumnezeu, este cea care simbolizează condeiul lui Dumnezeu care scrie pe pergamentul cerului numele fiilor lui Dumnezeu, ale celor ce îl preaslăvesc pe El.

Sfătuindu-mă și cu alți enoriași, ne-am gândit să dedicăm această turlă celor care ne-au dat viață, adică părinților noștri care s-au străduit să ne crească și să ne educe pentru ca să devenim ceea ce suntem astăzi.

Ne-a condus la acest gând faptul că sub bolta acestei turle vor sălășlui și sfeșnicele bisericii noastre unde vom aprinde, la fiecare slujbă, lumânările pentru cei vii și pentru cei adormiți. Cele mai comune rugăciuni ce se vor înălța sub turla bisericii vor fi pentru părinții noștri, fie vii, fie adormiți. Acolo ne vom înălța mintea în rugăciune și îi vom cere lui Dumnezeu să le ocrotească bătrânețile părinților care sunt departe de noi sau îl vom ruga pe Dumnezeu să îi odihnească în corturile drepților pe cei din biserica triumfătoare.


„Fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău sau de silă, căci Dumnezeu iubește pe cel care dă cu voie bună” - 2 Corinteni 9:7

Căci cine dintre voi.jpg

Avem nevoie de implicarea dumneavoastră pentru a realiza acest proiect al anului 2019.

Evaluările primite de la cei patru contractori sunt destul de substanțiale, toate fiind în jurul sumei de $100K - $120K. De-a lungul ultimilor ani, prin contribuția preotului dumneavoastră și a diverșilor enoriași, avem deja strânsă suma de aproape $26K (la data de 03/23/19), fapt ce ne îndeamnă să continuăm să apelăm la generozitatea dumneavoastră.

Orice sumă este bine primită și utilă. Un calcul rezonabil ne determină să cerem de la fiecare familie între $500 - $1,000. Știu că suntem o comunitate diversificată, unii frați ai noștri câștigându-și existența destul de greu, alții binecuvântându-vă Dumnezeu cu o existență un pic mai generoasă. Vă invit să vă sfătuiți fiecare cu cei din familie și să ajutați cum puteți la zidirea acestei turle ce va face biserica noastră să-și capete măreția unei biserici desăvârșite. Împreună putem avea Biserica noastră înfrumusețată vara aceasta, cu turla de care vom fi cu toții mândri atunci când vom păși pragul bisericii.

Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea gândul cel bun la zidirea acestei turle în memoria părinților noștri.

Pr. George Acsente

Florian Ion