„Iată, Eu trimit pe Îngerul Meu, și va găti calea înaintea feței Mele” - Maleahi 3-1

Frați creștini.

Cu multă bucurie am săvârșit și astăzi Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în lumina Duhului Sfânt și în compania unui număr de credincioși dornici să nu piardă nici un moment de fericire duhovnicească ce se petrece în timpul Sfintei Liturghii. Astăzi, la acest mare praznic al „Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul”, ne-am rugat pentru noi și pentru cei ce au contemplat la acest praznic deși din binecuvântate pricini nu au putut fi prezenți fizic în Sfânta Biserică.

În ziua de 29 August, Biserica îl prăznuiește pe cel mai mare om născut din femeie, raportat la cuvintele Mântuitorului care zice „Între cei născuți din femeie, nimeni nu este mai mare decât Ioan” - Luca 7-28. Sfântul Ioan Botezatorul este singurul Sfânt (făcând abstracție de Maica Domnului) ce se bucură de prăznuire atât la naștere (24 Iunie) cât și la adormire sau la trecerea la viața veșnică (29 August) cărora li se mai adaugă bineînțeles și praznicul Soborului Sfântului Ioan Botezătorul de pe 7 Ianuarie.

Biserica și creștinii îl cinstesc pe Sfântul Ioan cum se cuvine pentru faptul că a fost cel ales și sfințit de Duhul Sfânt din pântecele maicii sale Elisabeta, care la doar 6 luni după zămislire se întâlnește în chip minunat cu noul zămislit Mesia în pântecele Maicii Domnului. Evanghelistul Ioan ne spune că la această întâlnire minunată pruncul Ioan se umple de Duh Sfânt și tresare în pântecele maicii sale, simțind Dumnezeirea ce izvora din Fiul lui Dumnezeu cel întrupat în Sfânta Fecioară.

Îl mai cinstim pe Sfântul Ioan Botezătorul pentru că a fost cel care s-a atins de creștetul Domnului Hristos la râul Iordan și L-a mărturisit pe Mesia zicând „Iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii” - Ioan 1-29.

Noi, creștinii ortodocși din România, avem o râvnă aparte pentru Sfântul Ioan Botezătorul, știind că el a fost cel ce l-a instruit pe Sfântul Andrei, predându-l pe acesta Domnului Iisus și devenind mai apoi „clopotul” evangheliei Domnului în ținuturile patriei noastre de origine.

Sfântul Ioan Botezătorul este cinstit cu multă râvnă și frică chiar de către mahomedani. Deși poate fi surprinzătoare această afirmație, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul este prezentată în Coran izbitor de asemănător cu descrierea din Sfânta Scriptură. Musulmanii îl prezintă pe Sfântul Ioan Botezătorul ca un Profet al lui Alah și un vestitor a lui Iisus (Isa), pe care Mohamed îl întâlnește în calatoria sa celestă în noaptea numită „Mi'raj” în cel de-al doilea Cer alături de Maica Domnului. Numindu-i pe aceștia „frați”, Mohamed îi salută în drumul lui spre cel de-al treilea Cer.

Musulmanii îl cinstesc pe Sfântul Ioan, însă au și o teribilă frică față de acesta. Capul Sfântului Ioan este păstrat într-o raclă chiar în marea Moschee din Damasc numită Moscheea Umayyad, moschee ce a fost construită pe ruinele unei Biserici Creștine.

Tradiția spune că un oarecare calif a vrut să profaneze racla ce conține capul Sfântului Ioan lovind-o cu sabia și rostind „Ce caută ghiaurul acesta aici?”. În acel moment valuri de sânge au început să izvorască din sfânta raclă și musulmanii s-au văzut nevoiți să cheme preoți ortodocși să se roage pentru iertarea păcatului califului și pentru încetarea izvorului de sânge ce inundase moscheea.

Din acel moment, Moscheea din Umayyad a devenit un loc unic unde creștini și musulmani se roagă împreună, cinstindu-l pe Sfântul Ioan Botezătorul. Însuși Papa Ioan Paul al II-lea, în vizita sa din Siria din anul 2001, s-a rugat în această moschee la racla ce conține capul Sfântului Ioan Botezătorul.

Frați Creștini,

Noi creștinii ortodocși învățăm că Sfântul Ioan Botezătorul și-a pierdut capul pe eșafod însă a câștigat Împărăția Cerului prin viața sa cea sfântă. Cinstim această zi cu rugăciune și post pentru a ne aduce aminte că ospățul și lacomia de la aniversarea lui Irod au condus la uciderea Sfântului Ioan Botezătorul.

Îl vedem reprezentat în Sfintele Icoane cu aripi îngerești pentru a ne aduce aminte de Profeția lui Maleahi din Vechiul Testament care l-a numit „Înger al Domnului” dar totodată cunoscând că viața Sfântului Ioan Botezătorul de pe pământ a fost ca a unui înger, adică o viață în rugăciune și în post, departe de lumea deșartă. Viața Sfântului Ioan simbolizează viața monahală din zilele noastre, pentru aceasta viața călugărească mai este numită și viață sau trăire îngerească.

Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Ioan Botezătorul, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Părintele George Acsente.

ReflecțiiFlorian Ion