Telefonul ceresc

Un om cu învățătură, dar trufaș, văzând pe un om credincios închinându-se, îi zise:

- „Ce-o mai fi și rugăciunea asta? Stai de vorbă cu văzduhurile, ca nebunii...”

Omul cel credincios tăcu. În altă zi, el găsi pe trufaș vorbind la telefon, și-i zise:

- „Ce faci aici, domnule?”

- „Ce să fac? Vorbesc la telefon.”

- „Tare mă mir eu, cum stai dumneata de vorbă cu pereții.”

Trufașul se supără, dar celălalt îi zise:

- „Eu nu m-am supărat când mi-ai spus că vorbesc cu văzduhurile, dumneata de ce te superi? Avem și noi un telefon mai bun ca al dumitale, noi vorbim cu Dumnezeu și-i spunem păcatele și căința noastră, iar El ne iartă și ne călăuzește.”

Trufașul rămase cu nasul în jos.

PildeFlorian Ion