Organizația Doamnelor 2018

Comitetul Executiv al Organizației Doamnelor

  • Preot Paroh: George Acsente

  • Președintă: Stella Penta

  • VicePreședintă: Liliana Bontindeanu

  • Secretară: Ruxandra Tocitu

  • Casieră: Georgeta Ciuca

  • Controloare: Diana Acsente și Maria Muresan

  • Coordonatoare Voluntari: Maria Coman

  • Membră: Paula Whenman

Florian Ion