Parastas

"Deșertăciuni sunt toate cele omenești câte nu rămân după moarte! Nu merge cu noi bogăția, nu ne însoțeste mărirea, căci venind moartea, toate acestea pier" - Slujba Înmormântării.

Duminică 8 Septembrie, la comemorarea celor doi ani de la trecerea la Domnul, pentru sufletul robului lui Dumnezeu, Gabriel-Cristian Mozes, s-au rugat verișorii Raul și Roxana, nepoții Mathew și Olivia precum și numeroși frați de credință.

ParastasFlorian Ion